ΟΑΕΔ - Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Αρχίζουν οι αιτήσεις για 3.400 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας

Δικαιούχοι και ωφελούμενοι για την επιδότηση μισθού

Δείτε την πρόσκληση του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα
19/11/2021 | 09:56

Ξεκινούν από σήμερα Παρασκευή 19 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για 3.400 θέσεις εργασίας με επιδότηση μισθού.

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη της δράσης για την απασχόληση 3.400 ανέργων του ΟΑΕΔ, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για τις θέσεις του 1ου κύκλου ορίζεται η Παρασκευή 19η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 20η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι 3.400 θέσεις της δράσης κατανέμονται, ανά Περιφέρεια, ως εξής:

  • 2.600 θέσεις για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας
  • 800 θέσεις για τους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η δράση υλοποιείται σε κύκλους ως εξής: α) Ο πρώτος κύκλος αφορά στη δημιουργία 3.400 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης. β) Οι επόμενοι κύκλοι αφορούν στη δημιουργία των υπολοίπων θέσεων εργασίας, έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης. γ) Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται μετά την πάροδο 4 μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του προηγούμενου κύκλου. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr).

Επιδότηση μισθού:

ΟΑΕΔ

Δικαιούχοι - Ωφελούμενοι 

 Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας, Καλαμάτας και Σπάρτης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά). Εφόσον ο αριθμός του προσωπικού κατά την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου τριμήνου είναι ίδιος και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης- ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού - είναι δυνατή η ένταξη της επιχείρησης στη δράση.

Δείτε το ΦΕΚ της προκήρυξης: FEK-OAED

Δείτε εδώ την πρόσκληση του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα.

Νέες αιτήσεις για 2.000 ανέργους

Την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 στις 13:00 ξεκινούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 2.000 ανέργων 18-29 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (1.450 θέσεις) και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (550 θέσεις).