Δημόσιο - ΑΣΕΠ

10 νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Εορδαίας

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Αιτήσεις έως 26 Νοεμβρίου
17/11/2021 | 12:17

Στην πλήρωση 10 θέσεων προχωρά άμεσα ο Δήμος Εορδαίας για την κάλυψη εποχικών αναγκών των δημοτικών παιδικών σταθμών.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας έως τη λήξη του σχολικού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, (πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ), εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, που αποκτήθηκε είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, και εκπληρώνουν σειρά κοινωνικών κριτηρίων: αριθμός ανήλικων τέκνων, πολυτεκνική ή τριτεκνική ιδιότητα, ΑμΕΑ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, έως 26 Νοεμβρίου.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την προκήρυξη.

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ