Δημόσιο

38 συμβάσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου

Για την αντιμετώπιση αναγκών από την διάδοση του κορωνοϊού

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Με 38 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρεια Ηπείρου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.