ΟΑΕΔ - Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Ανοιχτό πρόγραμμα για 3.000 ανέργους

Ποιοι οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας του ΟΑΕΔ, που αφορά συνολικά 3.000 θέσεις.
03/11/2021 | 09:44

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας του ΟΑΕΔ, που αφορά συνολικά 3.000 θέσεις.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας δίνει έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και στις γυναίκες.

Βασικός σκοπός είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας 3.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και στις γυναίκες.

Τουλάχιστον 40% των θέσεων θα καλυφτούν από άνεργες γυναίκες, ενώ επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας και ΑμεΑ και γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας θα λαμβάνουν 60% επιπλέον μόρια κατά την αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων.

Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2012 έως 31/10/2020 (αντί για 1/1/2012-6/8/2018 που ίσχυε)
  • δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας
  • δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/11/2020 έως τη δημοσίευση της τροποποίησης Υπουργικής Απόφασης (27/4/2021)
  • έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος ή να την έχουν ρυθμίσει και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης

Επισημαίνεται ότι δεν δύναται να ενταχθούν στο πρόγραμμα οι υποψήφιοι που ασκούσαν ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα (κύρια ή δευτερεύουσα), με την προτεινόμενη στο επιχειρηματικό τους σχέδιο, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη την νέας.

Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με 3μηνη δέσμευση, και το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000 € (για ατομική επιχείρηση) έως 24.000 € (για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους).

Μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθεί από 20.000 € έως 36.000 €, κατόπιν αίτησης. 

Διαδικασία:

  • 1ο στάδιο - Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υπαγωγής - επιχειρηματικού σχεδίου 
  • 2ο στάδιο - Αξιολόγηση των αιτήσεων και των επιχειρηματικών σχεδίων
  • 3ο στάδιο - Υπαγωγή, ύστερα από έλεγχο της επιχείρησης

Για τη δημόσια πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://www.oaed.gr/anoikta-programmata