Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 134 νέες προσλήψεις στη ΔΕΗ

Ειδικότητες, προσόντα, προθεσμία

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Την πρόσληψη 134 υπαλλήλων προωθεί η ΔΕΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 31 Μαρτίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

 Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.