Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Νέες θέσεις εργασίας στο υπουργείο Τουρισμού

Ειδικότητες, προσόντα

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Με τρεις υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης, μέσω του υπουργείου Τουρισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους αππό τις 10 έως τις 19 Μαρτίου

 Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.