ΟΑΕΔ - Προγράμματα Εργασίας

Στον «αέρα» η νέα πλατφόρμα για ραντεβού με τον ΟΑΕΔ, όλη η ΚΥΑ

Οι υπηρεσίες που παρέχονται

Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η νέα ΚΥΑ για τη δημιουργία της πλατφόρμας myoaedrendezvous.gov.gr του ΟΑΕΔ η οποία αφορά ραντεβού με υπαλλήλους του Οργανισμού
27/10/2021 | 11:47

Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η νέα ΚΥΑ για τη δημιουργία της πλατφόρμας myoaedrendezvous.gov.gr του ΟΑΕΔ η οποία αφορά ραντεβού με υπαλλήλους του Οργανισμού για ανέργους και επιχειρήσεις.

Η πλατφόρμα επισκέψεων με τον τίτλο «Πλατφόρμα Ραντεβού ΟΑΕΔ» και την κωδική ονομασία «myoaedrendezvous.gov.gr», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, παρέχει σε φυσικά πρόσωπα και τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων τη δυνατότητα προγραμματισμού εξυπηρέτησης με φυσική παρουσία από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και τα καταστήματα εξυπηρέτησης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

Αναλυτικά:

Δημιουργία πλατφόρμας επισκέψεων φυσικών προσώπων και των εκπροσώπων των επιχειρήσεων με υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ.

Στην «Πλατφόρμα Ραντεβού ΟΑΕΔ», το φυσικό πρόσωπο ή η επιχείρηση, μέσω του εκπροσώπου της, δύνανται να αιτηθούν φυσικό ραντεβού για την εξυπηρέτηση τους, επιλέγοντας συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας που υπάρχει στην πλατφόρμα.

Είσοδος πολιτών και των εκπροσώπων των επιχειρήσεων στην ειδική πλατφόρμα «myoaedrendezvous.gov.gr 

Ο αιτών (φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση μέσω του εκπροσώπου της) εισέρχεται στην πλατφόρμα είτε απευθείας μέσω του myoaedrendezvous.gov.gr είτε μέσω σχετικού ηλεκτρονικού συνδέσμου που διατίθεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Ο αιτών - φυσικό πρόσωπο χρησιμοποιεί τους κωδικούς - διαπιστευτήριά του της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και ο αιτών - εκπρόσωπος επιχείρησης χρησιμοποιεί είτε τους κωδικούς - διαπιστευτήριά του της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) είτε τους κωδικούς - διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) της επιχείρησης που εκπροσωπεί.

Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να προγραμματίσει ραντεβού με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο και για λογαριασμό άλλου προσώπου. Στην περίπτωση αυτή το φυσικό πρόσωπο οφείλει να καταχωρίσει τα στοιχεία του προσώπου για λογαριασμό του οποίου προγραμματίζει το φυσικό ραντεβού.

Μετά την είσοδο στην ανωτέρω πλατφόρμα ο αιτών επιλέγει το θεματικό πεδίο υπηρεσιών που επιθυμεί. Μετά την επιλογή της υπηρεσίας, ο αιτών - φυσικό πρόσωπο συμπληρώνει τον ταχυδρομικό κωδικό της διαμονής του και ο αιτών - εκπρόσωπος επιχείρησης τον ταχυδρομικό κωδικό της περιοχής στην οποία η επιχείρηση ασκεί τη δραστηριότητά της. Αν ο ταχυδρομικός κωδικός περιλαμβάνει περιοχές που εξυπηρετούνται από περισσότερα από ένα ΚΠΑ2 ή γραφείο ΕΚΟ, ο αιτών πρέπει να επιλέξει και την αντίστοιχη περιοχή. Βάσει του ταχυδρομικού κωδικού και της επιλεγμένης περιοχής επιλέγεται το αρμόδιο ΚΠΑ2 ή γραφείο ΕΚΟ για τη διεκπεραίωση του αιτήματός του.

Κατόπιν, ο αιτών επιλέγει την ημερομηνία και ώρα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί και καταχωρίζει τα ακόλουθα στοιχεία του προσώπου που θα παραστεί στο φυσικό ραντεβού:

 • το ονοματεπώνυμο
 • τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • τον αριθμό τηλεφώνου
 • τη διεύθυνση επικοινωνίας και
 • τον ΑΦΜ.

Για την υποβολή του αιτήματος προγραμματισμού ραντεβού ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα ότι τα υποβληθέντα προσωπικά δεδομένα είναι αληθή και ακριβή και ότι έλαβε γνώση των όρων και πολιτικών προστασίας των προσωπικών δεδομένων του. Με την καταχώριση του αιτήματος αποστέλλεται στον αιτούντα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε για την ολοκλήρωση του αιτήματος προγραμματισμού ραντεβού.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται:

Επιδόματα/Παροχές

 • Αιτήσεις παροχών που δεν διατίθενται ηλεκτρονικά - Βεβαίωση λήψης τακτικής
 • Επιδότησης Ανεργίας (εκτός του τρέχοντος έτους)
 • Υποβολή ενστάσεων για τις παροχές ασφάλισης πλην των κοινωνικών παροχών
 • Υπηρεσία εξυπηρέτησης οικιστών εργατικών κατοικιών/δανειοληπτών τέως ΟΕΚ

Απασχόληση

 • Αίτηση καταβολής αποδοχών σε μαθητές - σπουδαστές - φοιτητές που απέχουν από την εργασία τους για συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις
 • Υποβολή αιτήσεων για καταβολή επιχορήγησης από εργοδότες/Προσκόμιση δικαιολογητικών -
 • Υποβολή ενστάσεων από εργοδότες για προγράμματα απασχόλησης
 • Αίτηση επιχορήγησης από εργοδότες για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΑΤΕΙ - ΑΣΠΑΙΤΕ

Υπηρεσίες Μητρώου

 • Υποβολή αίτησης αναγνώρισης χρόνου ανεργίας λόγω περιστασιακής απασχόλησης
 • Διορθώσεις Στοιχείων Μητρώου/Προσκόμιση δικαιολογητικών
 • Έκδοση κλειδαρίθμου (όπου απαιτείται)

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

 • Συμβουλευτική ανέργων
 • Συμβουλευτική εργοδοτών
 • Συμβουλευτική ανέργων Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων

Σύμφωνα με την απόφαση, κάθε αρμόδιος υπάλληλος ΚΠΑ2 και ΕΚΟ θα μπορεί να προγραμματίσει ραντεβού με πολίτες σε δύο μήνες από τώρα.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρο το ΦΕΚ.