Υποτροφίες & Πρακτική

Οικονομικές ενισχύσεις σε εισαχθέντες σε ΑΕΙ

Από το Ίδρυμα Ιωάννου Γ. Μπαλτζάκη

Το Ίδρυμα Ιωάννου Γ. Μπαλτζάκη προκηρύσσει μία υποτροφία με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022.

Ποιους αφορά:

Αποφοίτους του Λυκείου Καστελλίου Πεδιάδος, που έχουν εισαχθεί σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού και κατάγονται και διαμένουν στα χωριά:

  • Καρδουλιανός
  • Αρχάγγελος
  • Σκλαβεροχώρι
  • Γαλενιανό

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Βεβαίωση κατοικίας
  • Βεβαίωση εγγραφής σε ΑΕΙ 

Πληροφορίες:

Μιχάλης Συριγωνάκης, τηλ: 6983-051519