Δημόσιο

28 φύλακες στο «Σισμανόγλειο»

Θα υπογραφούν ετήσιες συμβάσεις

Απαραίτητη η άδεια εργασίας Α' κατηγορίας
25/01/2018 | 12:56

Την πρόσληψη 28 φυλάκων, προωθεί το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο-Αμ.Φλέμιγκ».

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας ενός χρόνου. 

Προσλαμβάνονται υπάλληλοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης(φύλακες), κάτοχοι άδειας εργασίας Α' κατηγορίας. 

Δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι υποψήφιοι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.  

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. 

Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, όπως αυτές καταγράφτηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμού