Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΔΕΔΔΗΕ: Δουλειά σε Σάμο και Ικαρία

Ειδικότητες, προθεσμία

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει από 25 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 3 Νοεμβρίου 2021.
25/10/2021 | 10:18

Την πρόσληψη έξι υπαλλήλων προωθεί ο ΔΕΔΔΗΕ.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Οι θέσεις αφορούν σε Σάμο και Ικαρία.

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με κωδ. Θέσης 400 και ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) με κωδ. Θέσης 401 αντίστοιχα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων με κωδ. Θέσης 401, 402, 403, πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν υποψήφιοι Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει από 25 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 3 Νοεμβρίου 2021.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε προσεκτικά ολόκληρη την προκήρυξη.

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ