Δημόσιο

Επτά θέσεις στο δήμο Καλαμαριάς μέσω ΑΣΕΠ

Αφορούν 2μηνες συμβάσεις

27/02/2020 | 15:56

Με επτά υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Καλαμαριάς. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 2μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία).

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε το έγγραφο.