Δημόσιο

6 προσλήψεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ετήσιες συμβάσεις εργασίας

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Την πρόσληψη έξι υπαλλήλων προωθεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 4 έως τις 13 Μαρτίου

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.