Δημόσιο

Δύο προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στο δήμο Σκιάθου

Ειδικότητες, προσόντα

24/02/2020 | 15:50

Με δύο υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Σκιάθου. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 2μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Σκιάθου.

Πατήστε το κουμπί "Συμπληρώστε την αίτηση" για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη.