Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Δύο θέσεις στο δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Αφορούν 8μηνες συμβάσεις

24/02/2020 | 15:32

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61 Άγιοι Ανάργυροι, απευθύνοντάς την στο γραφείο Προσωπικού.

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρη η προκήρυξη" για να διαβάσετε όλες τις λεπτομέρειες.