Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Προσλήψεις άμεσα σε ΑΕΙ και Οργανισμούς

Δείτε ολόκληρες τις προκηρύξεις

Δείτε αναλυτικά ειδικότητες και προσόντα
19/10/2021 | 14:39

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν άμεσα τρεις Οργανισμοί και έξι Πανεπιστήμια της χώρας.

Οι θέσεις αυτές αφορούν στο ΕΚΠΑ, πανεπιστήμιο Κρήτης, Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο Θράκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Πατρών καθώς και στα, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.).

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Πανεπιστήμια

Εθνικό και Καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών:

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης:

  

Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο Θράκης:

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο:

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:

 

Πανεπιστήμιο Πατρών:

 

Οργανισμοί

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ): 

 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ):

 

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.):

 

Διαβάστε επίσης: