Δημόσιο - ΑΣΕΠ

835 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε εννέα φορείς

Ολόκληρη η λίστα με τις ειδικότητες - Προθεσμίες

Θα επιλεγούν 835 υπάλληλοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ).
20/10/2021 | 09:28

Εννέα μεγάλοι φορείς της χώρας προχωρούν σε νέες προσλήψεις.

Θα επιλεγούν 835 υπάλληλοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ).

Το workenter.gr σας παραθέτει την λίστα με τις ειδικότητες που ζητούνται:

 • Ιατροί
 • Ψυχίατροι
 • Οδοντίατροι
 • Ψυχολόγοι
 • Κτηνίατροι
 • Κοινωνιολόγοι
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • Νοσηλευτές
 • Εκπαιδευτικό Προσωπικό
 • Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό
 • Διοικητικό Οικονομικό Προσωπικό
 • Λογιστικό Προσωπικό
 • Κοινωνικής Εργασίας
 • Βοηθοί Βρεφοκόμων
 • Βοηθοί Νοσηλευτών
 • Βοηθοί Φαρμακοποιών
 • Κοινωνικοί Φροντιστές
 • Παιδονόμοι
 • Προσωπικό Η/Υ
 • Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων
 • Οδηγοί
 • Μάγειρες
 • Τραπεζοκόμοι
 • Αποθηκάριοι
 • Βοηθοί Αποθηκάριων
 • Γενικών Καθηκόντων
 • Φύλακες
 • Νυχτοφύλακες
 • Καθαριστές/Καθαρίστριες
 • Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας
 • Προσωπικό Καθαριότητας
 • Πλύντες

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις.

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ