Εκπαίδευση

Σαράντα άτομα στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Απαραίτητα δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων λειτουργεί το ΠΑΜΑΚ.
02/11/2021 | 10:27
Σαράντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων.
 
Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:
 • Έντυπη αίτηση 
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Επίσημο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο) 
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και μελέτες
 • Διακρίσεις - βραβεία
 • Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια
 • Διδακτορικός τίτλος
 • Μεταπτυχιακός τίτλος,
 • Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 

Η κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας πραγματοποιείται:

 • ταχυδρομικά (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, υπόψη: ΠΜΣ στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων, τηλ.: 2310 891- 212)
 • με παράδοση στο κουτί εγγράφων του ΠΜΣ, που βρίσκεται στο θυρωρείο, ή γ) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: [email protected]), όπου θα επισυνάπτονται συγκεντρωτικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους και μερικής φοίτησης με διάρκεια 18 έως 30 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 3.900 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310891212 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].