Εξωτερικο

40 θέσεις εργασίας για διοικητικό προσωπικό

Θα απασχοληθούν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

40 προσλήψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διοικητικούς υπαλλήλους.
12/10/2021 | 13:50

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση δύο εφεδρικών πινάκων προσλήψεων από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς/διοικητικές υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι και οι επιτυχούσες υποψήφιες που θα προσληφθούν από τον παρόντα διαγωνισμό θα εργάζονται σε έναν από τους προαναφερθέντες τομείς και θα προσληφθούν κυρίως από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Τομέας 1: Ψηφιακή εγκληματολογία
Τομέας 2: Επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:

  • απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • έχουν τακτοποιήσεις στρατολογικές υποχρεώσεις
  • παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε ΕΔΩ.