Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Δύο θέσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας

Αφορούν 8μηνες συμβάσεις

06/02/2020 | 15:23

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, Παρ. Οδός Ναυπλίου – Ν.Κίου, Τ.Κ. 21100, Ναύπλιο, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού , Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας.