Δημόσιο

Ανακοίνωση για την ειδική πρακτική δοκιμασία (1Κ/2019)

Αφορά τον κλάδο ΤΕ 16 Στενογράφων στη Βουλή των Ελλήνων

Ανακοινώνεται ότι το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 και την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021 θα διεξαχθεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη 1Κ/2019 Ειδική Πρακτική Δοκιμασία για την πλήρωση 2 θέσεων του κλάδου ΤΕ 16 Στενογράφων στη Βουλή των Ελλήνων.
28/09/2021 | 15:40

Η πρακτική δοκιμασία θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 και την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021.

Ως χώρος διεξαγωγής της πρακτικής δοκιμασίας έχει οριστεί το κατάστημα του Α.Σ.Ε.Π. στην Αθήνα, Πουλίου 6, Τ.Κ. 11523.

Οι υποψήφιοι έχουν κατανεμηθεί με αλφαβητική σειρά σε οκτώ βάρδιες των οκτώ ατόμων η κάθε μία.

Σήμερα, Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού δημοσιοποίησε την εξής ανακοίνωση: 

Ανακοινώνεται ότι το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 και την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021 θα διεξαχθεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη 1Κ/2019 (ΦΕΚ 6/τ. Α.Σ.Ε.Π./21.3.2019) Ειδική Πρακτική Δοκιμασία για την πλήρωση 2 θέσεων του κλάδου ΤΕ 16 Στενογράφων στη Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με το συνημμένο αναλυτικό πρόγραμμα και τις σχετικές οδηγίες για τους υποψηφίους.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι καλούνται να λάβουν μέρος στην Ειδική Πρακτική Δοκιμασία, περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα και επιπροσθέτως θα ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και sms.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στο Α.Σ.Ε.Π. (τηλ. 213-1319613, 213-1319234, h.emmanouilidou@asep.grm.chatzianagnostou@asep.gr).