Δημόσιο

Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων στον Δήμο Πάργας

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Αιτήσεις έως 19 Οκτωβρίου
28/09/2021 | 14:09

Στην άμεση πρόσληψη τριών ατόμων για τις θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων προχωρά άμεσα ο Δήμος Πάργας.

Ειδικότερα για:

Α. Την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος: ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Περιβάλλοντος και εν ελλείψει αυτών ΤΕ Μηχανικών.

β)Την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Νομικών, ΠΕ Διοικητικού , ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.

 γ) Την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, από τις 30 Σεπτεμβρίου έως 19 Οκτωβρίου.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την προκήρυξη.

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ