Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στο τμήμα Eπιστήμης Υπολογιστών

Θεματικές περιοχές, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Tμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Κρήτης, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.
03/10/2021 | 10:18

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Tμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Θεματικές περιοχές:

 • Αρχιτεκτονική Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων
 • Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίες
 • Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
 • Υπολογιστική και Γνωσιακή Όραση, και Ρομποτική
 • Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων
 • Βιοϊατρική Πληροφορική και Τεχνολογία
 • Τεχνολογία Πολυμέσων

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Κατάλογος μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος (Αίτηση Μέρος 2 ΔΔ )
 • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής γλώσσας ή άλλα πιστοποιητικά
 • Αντίγραφα εργασιών ή εκτενής περιγραφή τους
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου
 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων ως προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
 • Τρεις συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να γράφονται σε ειδικό έντυπο, που συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση και να αποστέλλονται απ’ ευθείας από τους συντάκτες ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στο Τμήμα

Αν η αίτηση γίνει δεκτή, απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών είναι η προσκόμιση επικυρωμένων αντιγράφων των πτυχίων ή πιστοποιητικά αναγνώρισης σπουδών και όλων των υπόλοιπων δικαιολογητικών.

Για τη φωτογραφία που περιλαμβάνεται στην αίτηση: Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg, μέγιστο μέγεθος: 2MB και διαστάσεις: 200px x 200px

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος : εδώ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2810393592 και [email protected]