Προγράμματα Εργασίας

Μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών στην πυρόπληκτη Εύβοια (ΕΦΚΑ)

Τί προβλέπει η ρύθμιση

Afor;a στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

Μέτρα-ανάσα για χιλιάδες εργαζόμενους και εργοδότες που προέρχονται από την πυρόπληκτη Βόρεια Εύβοια, προωθεί ο ΕΦΚΑ. Με έγγραφό της, η διοίκηση του Φορέα περιγράφει πώς θα εφαρμοστούν τόσο η αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, όσο και η ρύθμιση για τις εκπρόθεσμες οφειλές. Μέτρα που εστιάζονται σε εργοδότες και σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους.

Προϋπόθεση είναι να διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή να ασκούν δραστηριότητα στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Π.Ε. Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Το μέτρο ισχύει ανεξάρτητα αν οι ωφελούμενοι έχουν υποστεί ζημιά στην  επαγγελματική τους εγκατάσταση.

Η ρύθμιση προβλέπει 6μηνη αναστολή καταβολής των εισφορών και αποπληρωμη των εκπρόθεσμων οφειλών σε έως 24 μηνιαίες δόσεις.

Ειδική αναφορά γίνεται από τον ΕΦΚΑ για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ασφαλισμένοι των πυρόπληκτων περιοχών έχουν ήδη λάβει ειδοποιητήρια για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, μπορούν να μην προβούν στην πληρωμή των εισφορών, να κάνουν χρήση των διατάξεων και δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις.

Ειδικότερα:

Α) Για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους ή αγρότες προβλέπεται:

  • Αναστολή για 6 μήνες της καταβολής των τρεχουσών εισφορών και δόσεων εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών με ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (δηλ 1/8/2021) και έως και 31/1/2022, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων.
  • Κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων εισφορών και των δόσεων εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών, μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου που συνέβη η φυσική καταστροφή με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις της ίδιας ημερομηνίας, ήτοι με ληκτική ημερομηνία πληρωμής έως 31/07/2021.

Β) Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες προβλέπεται:

  • Αναστολή της καταβολής τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες-αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή-χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων, ήτοι 1/8/2021 – 31/1/2022.
  • Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικές εισφορές (μετά των προσθέτων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων), ήτοι έως 31/7/2021.

Διαδικασία αποπληρωμής:

Οι ανωτέρω εισφορές, εξοφλούνται, κατ΄ επιλογή του οφειλέτη, από 12 έως και 24 ισόποσες δόσεις, της πρώτης καταβαλλομένης έως την λήξη του πρώτου μήνα, του επόμενου της λήξης της εξάμηνης αναστολής, ήτοι έως 28/02/2022. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται σε 50 ευρώ. Όσον αφορά στις εκπρόθεσμες δόσεις, αυτές επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας:

Επισημαίνεται ότι τα πρόσωπα που υπάγονται στις ρυθμίσεις, θεωρούνται ασφαλιστικά ενήμερα και τους χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα διάρκειας δύο μηνών τόσο κατά το διάστημα της αναστολής, όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων.