Προγράμματα Εργασίας

Καταβάλλεται το επίδομα παιδιού στις 30 Σεπτεμβρίου

Οι 14 παροχές του ΟΠΕΚΑ

Σε 1.507.938 δικαιούχους θα δοθούν 387.788.489 ευρώ

Ώρα «επιδόματος παιδιού» θα σημάνει την ερχόμενη Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου, για πάνω από 760.000 δικαιούχους. Παράλληλα ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει την ίδια μέρα, άλλα 13 επιδόματα. Συνολικά, υπολογίζεται ότι για τον τρέχοντα μήνα, θα ανέλθουν σε 1.507.938 οι δικαιούχοι, ενώ το συνολικό κόστος θα ανέλθει 387.788.489 ευρώ.

Πιο αναλυτικά,  όλα τα επιδόματα είναι τα εξής:

- Επίδομα Παιδιού:             Δικαιούχοι 762.862    -           201.318.910 ευρώ

- Επίδομα Αναδοχής:          Δικαιούχοι       329    -           165.840 ευρώ

- Επίδομα Στέγασης:          Δικαιούχοι 257.953    -           31.598.913 ευρώ

- ΕΕΕ:                                 Δικαιούχοι  216.608    -          48.077.056 ευρώ

Επίδομα Γέννησης:          Δικαιούχοι   12.448    -          12.502. 622 ευρώ

- Αναπηρικά Επιδόματα:    Δικαιούχοι 172.973     -          72.093.829 ευρώ

- Στεγαστική Συνδρομή:    Δικαιούχοι        874     -          302.946 ευρώ

- Επίδομα Ομογενών:        Δικαιούχοι      6.496      -         228.821 ευρώ

- Ανασφ. Υπερηλικ.           Δικαιούχοι    19.317      -         6.543.339 ευρώ

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων:

                                         Δικαιούχοι   15.624      -          4.041.935 ευρώ

- Έξοδα κηδείας:              Δικαιούχοι         76        -        60.107 ευρώ

- Κόκκινα Δάνεια:            Δικαιούχοι     3270.       -         223.396 ευρώ

- Πρόγραμμα Γέφυρα:     Δικαιούχοι   39.102     -           10.624.775 ευρώ

- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές:

                                     Δικαιούχοι                       -          6.000 ευρώ