Προγράμματα Εργασίας

Ηλεκτρονικά η παρουσία και ανανέωση κάρτας ανεργίας (ΟΑΕΔ)

Δείτε αναλυτικά πως γίνεται η καταγραφή

Θα πρέπει να κάνουν χρήση των κωδικών taxisnet

Με ηλεκτρονικό τρόπο, αλλά και μέσω ΚΕΠ, για πολύ ειδικές περιπτώσεις, πραγματοποιείται η διαδικασία της παρουσίας των ανέργων στον ΟΑΕΔ. Πρόκειται για μια διαδικασία που έχει προκριθεί λόγω πανδημίας, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός των ανέργων στα υποκαταστήματα του Οργανισμού. Ειδικότερα, η καταγραφή της παρουσίας, αφορά τους επιδοτούμενους ανέργους.

Θα πρέπει να κάνουν χρήση των κωδικών taxisnet ή των κωδικών ανεργίας του ΟΑΕΔ που διαθέτουν. Στη συνέχεια, εισέρχονται στην κατάλληλη πλατφόρμα, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Οργανισμού΄(www.oaed.gr). Ακολούθως,  με απλά βήματα, ολοκληρώνεται η τυπική πιστοποίηση της παρουσίας, χωρίς να έχουν παρουσιαστεί ως τώρα σημαντικές δυσλειτουργίες.

Ανάλογη είναι και η διαδικασία που ακολουθείται και για την ανανέωση της κάρτας ανεργίας. Οι δικαιούχοι όμως πρέπει να γνωρίζουν ότι  και για τις δύο περιπτώσεις, παρέχεται η δυνατότητα να αξιοποιηθούν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης των Πολιτών (ΚΕΠ). Θα πρέπει βέβαια να κλειστεί το απαραίτητο ραντεβού, ώστε ο πολίτης να μεταβεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία στο ΚΕΠ της περιοχής του, για να διεκπεραιώσει τη συγκεκριμένη υπόθεση είτε πρόκειται για πιστοποίηση της παρουσίας είτε για ανανέωση της κάρτας ανεργίας.

Η συγκεκριμένη επιλογή προσφέρεται κυρίως για ανέργους που είναι κάπως μεγαλύτερης ηλικίας και είναι πιθανό να μην έχουν την απαραίτητη εξοικείωση με τη νέα τεχνολογία. Θέλοντας ο ΟΑΕΔ να περιορίσει τον κίνδυνο του λάθους, δίνει την ευκαιρία σε αυτή την περίπτωση των ανέργων να μπορούν να μεταβούν στα ΚΕΠ για να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητά τους.