Δημόσιο

45 νέες προσλήψεις στον ΓΟΕΒ

Ζητείται προσωπικό 10 ειδικοτήτων

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 - 66 ετών

Την πρόσληψη 45 υπαλλήλων προωθεί ο ΓΟΕΒ Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 3μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.