Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών

Γνωστικά αντικείμενα, δικαιολογητικά και προθεσμία

Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, διαθέτει εννέα θέσεις για όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.
28/09/2021 | 13:54

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Τομέας Γεωλογικών Επιστημών (9 θέσεις)

 • Διαχείριση Παράκτιων Υδροφόρων Συστημάτων (1 θέση)
 • Αρχαιομετρία - Αρχαιοορυκτολογία (1 θέση)
 • Κοιτασματολογία (1 θέση)
 • Τεχνική Γεωλογία και Γεωτεχνικές Μέθοδοι Βελτίωσης Γεωλογικών Σχηματισμών (1 θέση)

Τομέας Μεταλλευτικής

 • Μηχανική Ταμιευτήρων (3 θέσεις)

Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών

 • Βιομηχανικά Κράματα-Συγκολλήσεις-Διάβρωση (1 θέση)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15773 Αθήνα) τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης ξένων γλωσσών
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Προσχέδιο για το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2107722062