Εκπαίδευση

ΑΠΘ: 20 θέσεις στην Γυναικολογική Ογκολογία (ΔΩΡΕΑΝ)

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Γυναικολογική Ογκολογία και Ογκολογία Μαστού λειτουργεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
24/09/2021 | 08:40

Είκοσι θέσεις προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Ιατρικής οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Γυναικολογική Ογκολογία και Ογκολογία Μαστού.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στο evachasioti@hotmail.com :

  • Αίτηση (βρίσκεται ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής https://www.med.auth.gr -> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΜΣ)
  • Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος
  • Λοιποί τίτλοι σπουδών
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  • Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων και περιλήψεων
  • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και λόγους συμμετοχής
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας και δεν υπάρχουν δίδακτρα φοίτησης (είναι δωρεάν).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 6934050763