Υποτροφίες & Πρακτική

Υποψήφιοι διδάκτορες στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.
21/09/2021 | 13:53

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν:

 • προτεινόμενο τίτλο της διδακτορικής διατριβής και επιστημονικής περιοχής στην οποία εμπίπτει
 • προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής
 • προτεινόμενο επιβλέποντα

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση
 • Έγχρωμη φωτογραφία
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα πτυχίων
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Σύντομο προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής

Επιπλέον θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά ΕΔΩ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2107723578 και 2107723535 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο : [email protected]