Υποτροφίες & Πρακτική

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: 100 αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης (σύνδεσμοι)

Προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου προσφέρει κάθε χρόνο περίπου 100 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21/09/2021 | 08:08

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) προσφέρει κάθε χρόνο περίπου 100 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο των πανεπιστημιακών σπουδών τους και έχουν αποκτήσει πτυχίο ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών.

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης κατανέμονται σε δύο διαφορετικές περιόδους, καθεμία από τις οποίες διαρκεί πέντε μήνες:

  • 1η Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου (πρώτη περίοδος)
  • 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου (δεύτερη περίοδος)

Η πρακτική άσκηση στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) σας προσφέρει τη δυνατότητα:

  • να αποκτήσετε άμεση προσωπική εμπειρία του έργου που επιτελεί η ΓΓΣ
  • να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας για την ΕΕ και να γνωρίσετε καλύτερα τις διαδικασίες και τις πολιτικές των θεσμικών οργάνων της ΕΕ
  • να συνεισφέρετε στην καθημερινή λειτουργία του Συμβουλίου
  • να εργαστείτε σε ένα πολυπολιτισμικό, πολύγλωσσο και πολυεθνικό περιβάλλον
  • να μοιραστείτε τις φρέσκες ιδέες σας και τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει σπουδάζοντας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε ΕΔΩ και ΕΔΩ.