Ιδιωτικός τομέας

Fraport: Νέες αγγελίες για έξι ειδικότητες

Προσόντα και στοιχεία επικοινωνίας

Η Fraport Greece προσλαμβάνει υποψηφίους έξι ειδικοτήτων.
19/09/2021 | 11:00

Η Fraport ιδρύθηκε το 2015 με αντικείμενο τη συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση, βελτίωση και ανάπτυξη των περιφερειακών αεροδρομίων στην Ελλάδα. 

Αυτή τη φορά επιλέγει υπαλλήλους έξι ειδικοτήτων.

Αναλυτικά θα προσληφθούν:

  • IT&T Field Engineer (Μύκονος) - Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής Μηχανικής, εμπειρία 3 χρόνων σε ρόλους τεχνικής υποστήριξης, εκτεταμένες γνώσεις υποδομής τηλεπικοινωνιακών καλωδιώσεων, γνώση και εμπειρία στην εγκατάσταση υλικού και λογισμικού, γνώση στην συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με συστήματα και δίκτυα πληροφορικής & τεχνολογίας, άριστη γνώση Αγγλικών, καλές δεξιότητες επικοινωνίας
  • IT&T Business Systems Software Engineer (Αθήνα) - Πτυχίο στην Επιστήμη των Υπολογιστών ή στην Ανάπτυξη Λογισμικού ή Μαθηματικών, εμπειρία 3 χρόνων σε ρόλο υποστήριξης λογισμικού συστημάτων, εμπειρία στο σχεδιασμό / την ανάπτυξη και την υποστήριξη εταιρικών εφαρμογών λογισμικού, εμπειρία σε εργαλεία ETL και BI, γνώση SQL / R και Python, καλή γνώση αρχιτεκτονικής και διαχείρισης βάσεων δεδομένων, γνώση οικονομικών και εμπορικών διαδικασιών, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, αναλυτική σκέψη
  • Technical Procurement Administrator (Ελλάδα) - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικής, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, γνώση SAP, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office, αναλυτική σκέψη
  • Wildlife Controller (Θεσσαλονίκη) - Πτυχίο Βιολογίας ή Δασοκομίας ή αντίστοιχου τομέα, εμπειρία 3 χρόνων σε ανάλογη θέση, πολύ καλές ορνιθολογικές δεξιότητες, γνώση MS Office, άριστη γνώση Αγγλικών, άδεια οδήγησης κατηγορίας Β', οργανωτικές και αναλυτικές δεξιότητες, προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση πελατών
  • Airside Supervisor (Μύκονος) - Σπουδές στον αεροπορικό τομέα, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού υπολογιστών, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, άριστες διαπροσωπικές δεξιότητες
  • Electrical Technician (Μύκονος) - Αντίστοιχο πτυχίο, εμπειρία 5 χρόνων σε ανάλογη θέση, καλή γνώση Αγγλικών, δίπλωμα οδήγησης Β' κατηγορίας, γνώσεις σε προηγμένα κτίρια ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου

Αποστολή βιογραφικού στο: fraport-greece@jobs.workablemail.com