Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Πέντε συμβάσεις στο δήμο Σκύδρας

Αφορούν 2μηνες συμβάσεις

14/01/2020 | 15:30

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Σκύδρας . Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δήμου Σκύδρας (Δ/νση:Εθνικής Αντίστασης 20, Σκύδρα).

Πατήστε το κουμπί και διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη.