Δημόσιο

2 εποχικοί στις Σέρρες

Η εντοπιότητα είναι βασικό κριτήριο επιλογής

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών έως τις 4 Δεκεμβρίου 2017

Με προσωπικό δύο ειδικοτήτων ενισχύεται ο Δήμος Σερρών. Θα προσληφθούν πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου – ΙΕΚ. Οι νέοι υπάλληλοι θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πλοιρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα. Από την κατανομήτων θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν, δύο υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του Δήμου Σερρών.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, όπως αυτές καταγράφτηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς.