Δημόσιο - ΑΣΕΠ

10 προσλήψεις στον Πειραιά

Ολόκληρη η προκήρυξη

Με 10 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά.

Συγκεκριμένα, ζητούνται:

  • Κοινωνικούς Λειτουργούς 2 (θέσεις) 
  • Κοινωνικούς Επιστήμονες 3
  • Επόπτες Φιλοξενίας 3
  • Διερμηνέας Φαρσί 1
  • Συνοδός 1 (θέση)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 14 έως τις 20 Ιανουαρίου

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρηξη» για να διαβάσετε αναλυτικά προσόντα και δικαιολογητικά για την ειδικότητα που σας ενδιαφέρει.