Δημόσιο

13 συμβάσεις στην Κηφισιά

Θα επιλεγούν απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Την πρόσληψη 13 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Κηφισίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 20 Ιανουαρίου

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: 

o062oem-of2.pdf

ps2shok52-th8e.pdf