Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΔΕΗ: 169 θέσεις για μονίμους (νέα προκήρυξη)

Ζητείται προσωπικό των βαθμίδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ

Έτοιμη για έκδοση είναι η νέα προκήρυξη 1/2021 της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)
08/09/2021 | 14:07

Έτοιμη για έκδοση είναι η νέα προκήρυξη 1/2021 της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

Πρόκειται να επιλεγεί προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Φορέας δημοσίευσε το προσχέδιο του διαγωνισμού με την πλήρη κατανομή των θέσεων ανά υπηρεσία. 

Οι ειδικότητες που ζητούνται στην προκήρυξη της ΔΕΗ

 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ
 • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕ
 • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
 • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ/ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ
 • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ
 • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ
 • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ
 • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΕ
 • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ
 • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΕ
 • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΕ

Η προκήρυξη έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναμένεται να δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρο το προσχέδιο του διαγωνισμού.