Δημόσιο

Πληρώματα ασθενοφόρου αναζητά το ΕΚΑΒ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 22 Σεπτεμβρίου

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν ετήσιες συμβάσεις εργασίας
07/09/2021 | 12:37

Στην πρόσληψη 6 ατόμων πληρωμάτων ασθενοφόρων προχωρά άμεσα το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας  σε Λέρο(1), Νάξο(2) και Ρόδο(3).

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεννηθεί έως και το 2000. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 22 Σεπτεμβρίου και οι προσληφθέντες θα υπογράψουν ετήσιες συμβάσεις εργασίας.

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, (πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ), εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, που αποκτήθηκε είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, και εκπληρώνουν σειρά κοινωνικών κριτηρίων: αριθμός ανήλικων τέκνων, πολυτεκνική ή τριτεκνική ιδιότητα, ΑμΕΑ.

Δείτε όλα τα κριτήρια επιλογής στην εφαρμογή «Υπολογίστε τα μόριά σας». Ζυγίστε την «απόδοση» των τυπικών προσόντων σας με τις πιθανές βάσεις μορίων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση του ΕΚΑΒ στην Μυτιλήνη.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την προκήρυξη.

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ