Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: 5 προσλήψεις στο δήμο Νέας Σμύρνης

Οι ειδικότητες που ζητούνται

07/01/2020 | 16:02

Με πέντε υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Νέας Σμύρνης για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης», Ελευθερίου Βενιζέλου 18- 3ος όροφος Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Ν. Αττικής.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη.