Δημόσιο

Παθολόγο προσλαμβάνει το Γενικό νοσοκομείο Κεφαλληνίας

Η διάρκεια απασχόλησης είναι για ένα έτος.

Δεν υπάρχει περιορισμός στο όριο ηλικίας
02/09/2021 | 13:25

Γιατρό με την ειδικότητα του Παθολόγου αναζητά το Γενικό νοσοκομείο Κεφαλονιάς, υπό καθεστώς έκδοσης από αυτόν δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, όπως διευκρινίζεται στην προκήρυξη.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, χωρίς περιορισμό στο όριο ηλικίας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αιτήσεις είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή.

Η διάρκεια απασχόλησης είναι για ένα έτος.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από τις 6 έως τις 17 Σεπτεμβρίου.