Εκπαίδευση

ΕΚΠΑ: 35 θέσεις στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Απαραίτητα δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Πολιτική Οικονομία λειτουργεί το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
16/09/2021 | 08:43

Τριάντα πέντε θέσεις προσφέρει το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Πολιτική Οικονομία οργανώνει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
  • Πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

Ο φάκελος υποψηφιότητας με την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία word ή pdf) στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας mscpolecon@econ.uoa.gr

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 3.600 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2103689813 ή αποστέλλοντας σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mscpolecon@econ.uoa.gr