Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στα Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών

Απαραίτητα δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
19/09/2021 | 10:20
Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων» είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων στις σύγχρονες τεχνολογίες δικτύωσης και επικοινωνίας αλλά και στο διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things, IoT).

Ειδικότερα στοχεύει σε γνωστικές περιοχές που ήδη διαμορφώνουν, σε παγκόσμιο επίπεδο, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την βιομηχανία ηλεκτρονικών συσκευών, όπως η Διακίνηση Πολυμεσικού Περιεχομένου (Multimedia Content Delivery), Συστήματα και Τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT Systems and Technologies), Υπολογιστική και Δικτύωση Νέφους – Ομίχλης (Cloud and Fog Computing and Networking), Ασφάλεια Δικτυοκεντρικών Συστημάτων (Networked Systems Security), Τεχνολογίες ενσωματωμένων συστημάτων (Embedded systems technologies), Συστήματα Αισθητήρων και Ενεργοποιητών (Sensors and actuators Systems).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται αρχικά να συμπληρώσουν ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://forms.office.com/r/hpyVEWqEb5.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα πτυχίων/διπλωμάτων
 • Πρωτότυπα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματα Διπλώματος
 • Αποδεικτικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις
 • Αποδεικτικά συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών
 • Αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας σε μορφή PDF σε ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης ή εναλλακτικά να αναγραφεί έγκυρος διαδικτυακός σύνδεσμος από τον οποίο μπορεί να γίνει το κατέβασμα του PDF της πτυχιακής εργασίας
 • Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Η/Υ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους και μερικής φοίτησης με διάρκεια 18 έως 36 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 3.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2410684708, e-mail: secrypms@uth.gr, και msc-csiot-ds@uth.gr