Εκπαίδευση

ΔΠΘ: 50 θέσεις στην Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή

Κατευθύνσεις, σκοπός, δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή λειτουργεί το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
29/08/2021 | 09:46
Πενήνητα θέσεις προσφέρει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή.
 
Ειδικεύσεις:
  1. Δημιουργική Φυσική Αγωγή
  2. Ειδική Φυσική Αγωγή

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, μέσω διεπιστημονικών προσεγγίσεων, η προώθηση συνεργασιών με συναφή προγράμματα της ημεδαπής και αλλοδαπής αλλά και η πρακτική εκπαίδευση στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης σε παιδιά και εφήβους με ή χωρίς αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.300 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2531039722, 253039622 και interps@phved-duth.sr