Δημόσιο

6 θέσεις εργασίας στο δήμο Εορδαίας

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Την πρόσληψη έξι υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Εορδαίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 15 έως τα 24 Δεκεμβρίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.