Ιδιωτικός τομέας

My Market: Δουλειά για υπαλλήλους 12 ειδικοτήτων

Προσόντα, περιοχές και φόρμα υποβολής βιογραφικού

Η γνωστή αλυσίδα, My Market, προσλαμβάνει υπαλλήλους δώδεκα ειδικοτήτων σε οκτώ περιοχές.
10/08/2021 | 08:51

Η κορυφαία αλυσίδα, My Market, ενισχύεται με προσωπικό δώδεκα ειδικοτήτων σε οκτώ περιοχές.

Συγκεκριμένα ζητούνται:

 • Software Engineer (Μεταμόρφωση) - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής, καλή γνώση στην ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον .net, C#, γνώσεις στις βάσεις δεδομένων (SQL Server / Oracle / Sybase), γώσεις back end (asp.net mvc / .net core /web API), γνώσεις HTML5 / CSS /JavaScript, άριστη γνώση Αγγλικών
 • Payroll Administrator (Μεταμόρφωση) - Απόφοιτος ΑΕΙ/ ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, γνώση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, γνώση Αγγλικών, εμπειρία στη χρήση του ΕΡΓΑΝΗ, γνώση MS Office, αναλυτική σκέψη, ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Employer Branding Specialist (Μεταμόρφωση) - Πτυχίο ΑΕΙ με κατεύθυνση το Marketing / την Επικοινωνία, εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, καλή γνώση MS Office και Google Analytics, ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα λήψης αποφάσεων
 • IT Helpdesk Technician (Μεταμόρφωση) - Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ Πληροφορικής, γνώση σε δομές Microsoft, καλή γνώση και κατανόηση δικτυακών τεχνολογιών, εμπειρία και ευχέρεια στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Προϊστάμενοι Διανομής & Επιστροφών (Οινόφυτα) - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, εμπειρία 7 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, εμπειρία στη διαχείριση ομάδας, άριστη γνώση Αγγλικών, καλή χρήση ERP συστημάτων, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίλυση προβλημάτων, ικανότητες προγραμματισμού και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Ηλεκτρολόγοι/Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Μεταμόρφωση) - Αντίστοιχο πτυχίο, εμπειρία 3 χρόνων σε ανάλογη θέση, γνώση MS Office, καλή γνώση AutoCAD, γνώση 4M για Η/Μ εγκαταστάσεις, πολύ καλή γνώση νομοθεσίας πυροπροστασίας / προτύπων ΕΝ / τεχνικών οδηγιών ΤΟΤΕΕ
 • Υπεύθυνοι Βαρδιών (Οινόφυτα, Μάνδρα) - Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ με κατεύθυνση Logistics, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίλυση προβλημάτων, ικανότητες προγραμματισμού και ανάθεσης εργασιών
 • Υπάλληλοι Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων (Ολυμπιακό Χωριό) - Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γνώση Αγγλικών, βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, εμπειρία σε πρατήριο ή στο χώρο του λιανικού εμπορίου (επιθυμητό), ανεπτυγμένες πωλησιακές και επικοινωνιακές δεξιότητες, δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Υπάλληλοι Καταστημάτων (Λάρισα Γιαννούλη, Αττική, Ζάκυνθος) - Απολυτήριο Λυκείου, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ, εμπειρία στο χώρο του λιανικού εμπορίου, δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες, ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πωλητές Κρεοπωλείου (Αττική) - Απολυτήριο Λυκείου, δίπλωμα κρεοπώλη, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, ικανότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας
 • Φορτωτές (Οινόφυτα, Μάνδρα) - Απολυτήριο Λυκείου, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες, επαγγελματισμός
 • Οδηγοί (Οινόφυτα, Μάνδρα, Αγία Παρασκευή) - Απολυτήριο Λυκείου, δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις και να υποβάλετε το βιογραφικό σας.