Προγράμματα Εργασίας

Τι θα ισχύσει με τις αναστολές Αυγούστου

Μηχανισμός "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" - Οδικός χάρτης

Από 1 Αυγούστου 2021 το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» θα είναι διαθέσιμο για υποβολή δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον Αύγουστο

Περιορίζονται και άλλο οι επιχειρήσεις στις οποίες θα επιτρέπεται τον Αύγουστο το μέτρο της αναστολής σύμβασης. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, το  εν λόγω μέτρο  θα μπορούν να το αξιοποιήσουν μόνο οι επιχειρήσεις-εργοδότες στους κλάδους της οργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, στις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους, στις υπηρεσίες παιδότοπου και στις υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις.

Όπως τονίζεται  σε σχετική ανακοίνωση, για τις επιχειρήσεις από αυτούς τους κλάδους δεν ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Όμως μπορούν να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους που είχαν προσληφθεί έως και την 31η Μαρτίου 2021.

Από 1 Αυγούστου 2021 το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»  θα είναι διαθέσιμο για υποβολή δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον Αύγουστο. Ειδικότερα, για το χρονικό διάστημα από 1 έως και 3 Αυγούστου 2021 θα υποβάλλονται δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας που μπορούν να αφορούν είτε όλο τον Αύγουστο, είτε μέρος αυτού. Σε κάθε περίπτωση κατά το ανωτέρω διάστημα δηλώνονται οι αναστολές που αφορούν το διάστημα από 1 έως και 3 Αυγούστου 2021.

Από 4 Αυγούστου 2021 οι επιχειρήσεις – εργοδότες να μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω του προαναγγελτικού συστήματος δεν επιτρέπονται οι ορθές επαναλήψεις δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργαζομένων για προγενέστερα χρονικά διαστήματα. Στις περιπτώσεις που πρέπει να εξυπηρετηθούν επείγουσες μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων, επιτρέπονται προαναγγελτικά οι ανακλήσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας με χρήση ορθής επανάληψης ή προσωρινής ανάκλησης δήλωσης αναστολής.

Πίνακας Κωδικών Δραστηριότητας – Χωρίς επιτρεπόμενες δραστηριότητες πανελλαδικά

82.30

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

88.10.11

Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους

93.29.19.05

Υπηρεσίες παιδοτόπου

94.99.16

Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις

 

Διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει το όριο των 16 ωρών εργασίας  εβδομαδιαίως, ούτε το κριτήριο τζίρου.

Μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Α. Για τον μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021 – Α΄ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Στις επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό για τον Αύγουστο, δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ - ΦΑΣΗ) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ». Προϋπόθεση είναι  να γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου των εργαζομένων που εντάσσονται στον ΜΗΧΑΝΙΣΜΌ, κατά την περίοδο 1 Αυγούστου – 31 Αυγούστου 2021.

Επίσης, είναι δυνατή η διαδικασία των ορθών επαναλήψεων των αιτήσεων/δηλώσεων ένταξης στον Μηχανισμό - Α’ ΦΑΣΗ καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας.

Β. Για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ  2021Β΄ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄- ΦΑΣΗ)» από 2 έως και 20 Αυγούστου 2021.

Κλάδος τουρισμού

Ταυτόχρονα, παρέχεται  νέα προθεσμία για να υποβληθούν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις από εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού με δικαίωμα επαναπρόσληψης για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου.

Οι δηλώσεις αυτές θα μπορούν να υποβάλλονται από 2 έως 20 Αυγούστου 2021. Αφορά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων ως οδηγοί, για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού.