Επικαιρότητα

«Ψηφιακή Μέριμνα»: Διευρύνονται οι δικαιούχοι

Έως τις 30 Ιουλίου 2021, εκδόθηκαν 435.484 επιταγές

Οι δικαιούχοι θα λάβουν επιταγή 200 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

Η «Ψηφιακή Μέριμνα» ανοίγει τη «βεντάλια» της και καλύπτει μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων. Έτσι, στον Γ’ κύκλο του προγράμματος, που αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Αυγούστου, θα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση και οι οικογένειες οι οποίες είναι δικαιούχοι επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ στις Β’ και Γ’ εισοδηματικές κατηγορίες (ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα από 6.000 έως 15.000 ευρώ). Πρόκειται για εκείνες τις ειδικές κατηγορίες οικογενειών, που έχουν τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα ή έχουν εξαρτώμενο τέκνο με αναπηρία.

Οι δικαιούχοι που θα προκύψουν θα λάβουν επιταγή 200 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο,  ηλικίας 4-24 ετών. Προϋπόθεση είναι το τέκνο να φοιτά σε επιλέξιμη δημόσια εκπαιδευτική δομή στην Ελλάδα. Η επιταγή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά τεχνολογικούλ εξοπλισμού (tablet, laptop,  desktop),  όπως ακριβώς έγινε και στους δύο πρώτους κύκλους του προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα Παρασκευή 30 Ιουλίου, ολοκληρώνονται ο Α’ και ο Β’ κύκλος της «Ψηφιακής Μέριμνας». Οι δικαιούχοι, των οποίων οι αιτήσεις έχουν ήδη κατατεθεί και εγκριθεί (ή πρόκειται να εγκριθούν), θα μπορούν να κάνουν χρήση των επιταγών τους για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού έως τη 1 Νοεμβρίου 2021.

Συνολικά, από τις 5 Απριλίου 2021, όταν άνοιξε ο Α’ κύκλος του προγράμματος, έως τις 30 Ιουλίου 2021, εκδόθηκαν 435.484 επιταγές 264.592 δικαιούχων.

Το Πρόγραμμα των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που υλοποιείται από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».