Συντάξεις - Ασφάλιση

Εκκαθάριση εισφορών για τους εργάτες γης - Εργόσημο

Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31/08

Τα ειδοποιητήρια εκκαθάρισης εργοσήμων έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ

Σε πέντε μηνιαίες δόσεις θα μπορούν να εξοφληθούν τυχόν εισφορές που έχουν προκύψει, εάν οι καταβολές από εργόσημο είναι λιγότερες από την ελάχιστη εισφορών που έχει θεσπίσει το υπουργείο Εργασίας. Η πρώτη από αυτές τις δόσεις θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου.

Πρόκειται για τη διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών των εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο για τα έτη 2017 – 2019. 

Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης προσδιορίστηκε και τα ειδοποιητήρια εκκαθάρισης εργοσήμων έχουν αναρτηθεί ανά έτος σε νέα μηχανογραφική εφαρμογή, στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Κατηγορία «Αγρότες» → «Εισφορές Εργατών Γης».

Κατά τη διαδικασία της ετήσιας εκκαθάρισης, συγκρίθηκαν οι εισφορές που ήδη καταβλήθηκαν με την εξαργύρωση εργοσήμου με την προβλεπόμενη ελάχιστη εισφορά των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και ΛΑΕ, για τους μήνες ασφάλισης που έχουν προκύψει.

Στην περίπτωση που οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές μέσω εργοσήμου ήταν λιγότερες από την ελάχιστη εισφορά για τους μήνες ασφάλισης, οι ασφαλισμένοι καλούνται να καταβάλλουν το επιπλέον ποσό που έχει προσδιορισθεί. Επισημαίνεται ότι οι κωδικοί πληρωμής (RF) διαφέρουν ανά έτος εκκαθάρισης.

Διευκρινίζεται ότι κατά την περίπτωση που οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές μέσω εργοσήμου υπερκαλύπτουν την ελάχιστη εισφορά για τους μήνες ασφάλισης, το επιπλέον ποσό δεν επιστρέφεται και λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη παροχών, επιμεριζόμενο στον Κλάδο Σύνταξης των μηνών ασφάλισης.