Εξωτερικο

Teleperformance: Προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων (Ισπανία)

Τα προσόντα

Όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις με email
30/07/2021 | 15:19

Προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων αναζητά η Teleperformance Ισπανίας.

Πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις εργασίες και τα προσόντα αυτών μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

  1. Full Stack Developer                                                                                                                      (κωδ. θέσης 12459)
  2. IT Consultants - functional analysts and functional leaders                                       (κωδ. θέσης 12474)
  3. IT Delivery Project Managers and Team Leaders                                                              (κωδ. θέσης 12485)
  4. Senior Back-End Developer                                                                                                         (κωδ. θέσης 12486)
  5. Senior Front-End Developer                                                                                                        (κωδ. θέσης 12487)
  6. Solution Architect                                                                                                                           (κωδ. θέσης 12488)
  7. English Quality Analyst - Contact Center                                                                              (κωδ. θέσης 12849)
  8. English speaking Risk Specialist (Late_Night Shift)                                                        (κωδ. θέσης 12850)
  9. English speaking Risk Specialist                                                                                              (κωδ. θέσης 12856)

Όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις προαναφερόμενες ειδικότητες στο email που αναφέρεται μέσα στο σύνδεσμο της κάθε θέσης εργασίας, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό της θέσης.