Προγράμματα Εργασίας

ΟΠΕΚΑ: Καταβολή επιδομάτων σε 1.530.880 δικαιούχους

Όλες οι πληρωμές

Συνολικά, θα μοιραστεί ένα ποσό της τάξης των 368.056.984 ευρώ. Οι μισοί από τους δικαιούχους (753.606) θα λάβουν την προγραμματισμένη δόση για το επίδομα παιδιού

Στο 1.530.880 ανέρχονται οι δικαιούχοι, που θα λάβουν κάποιο από τα επιδόματα που θα καταβάλλει ο ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή, 30 Ιουλίου.

Συνολικά, θα μοιραστεί ένα ποσό της τάξης των 368.056.984 ευρώ. Οι μισοί από τους δικαιούχους (753.606) θα λάβουν την προγραμματισμένη δόση για το επίδομα παιδιού.

Πιο αναλυτικά, το σύνολο των επιδομάτων, αλλά και τα ποσά που θα χορηγήσει ο Οργανισμός, ανά περίπτωση, έχουν ως εξής:

 • Επίδομα Παιδιού: Δικαιούχοι, 753.606 - 172.369.071 ευρώ
 • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι, 230.244 - 50.539.420 ευρώ
 • Επίδομα Αναπηρίας: Δικαιούχοι, 172.369. – 71.304.154 ευρώ
 • Επίδομα Στέγασης: Δικαιούχοι, 243.226 - 29.839.595 ευρώ
 • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: Δικαιούχοι, 920 - 296.382 ευρώ
 • Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι, 12.085 - 12.144.604 ευρώ
 • Επίδομα Αναδοχής: Δικαιούχοι, 205 - 90.059 ευρώ
 • Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι, 6.600 - 232.640 ευρώ
 • Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων(1296/1982): Δικαιούχοι, 19.640 - 6.648.910 ευρώ
 • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι, 15.296. 3.944.242 ευρώ
 • Έξοδα κηδείας: Δικαιούχοι, 129. - 103.015 ευρώ
 • Συνεισφορά Δημοσίου - Πρόγραμμα Γέφυρα: Δικαιούχοι, 73.704 -20.359.889 ευρώ
 • Συνεισφορά Δημοσίου - Κόκκινα Δάνεια: Δικαιούχοι, 2.850 - 179.003 ευρώ
 • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι, 6 – 6.000 ευρώ

Διαβάστε επίσης: