Δημόσιο

498 προσλήψεις σε δήμους και φορείς (links)

Θέσεις για ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ - Η λίστα με τις 56 ειδικότητες

Με 498 υπαλλήλους 56 ειδικοτήτων θα ενισχυθούν άμεσα, μέσω ΑΣΕΠ, δήμοι και φορείς της χώρας.
29/07/2021 | 19:10

Με προσωπικό 56 ειδικοτήτων θα ενισχυθούν άμεσα, μέσω ΑΣΕΠ, δήμοι και φορείς της χώρας.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Θα προσληφθούν συνολικά 498 υπάλληλοι.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται:

 • Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό
 • Διοικητικό Προσωπικό
 • Διοικητικοί Γραμματείς
 • Βρεφονηπιοκόμοι
 • Νομικοί
 • Κτηνίατροι
 • Γεωπόνοι
 • Χημικοί
 • Πολιτικοί Μηχανικοί
 • Μηχανικοί Πληροφορικής
 • Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • Μηχανικοί Μικροκυματικών Διατάξεων
 • Μηχανικοί Ψηφιακών Κυκλωμάτων
 • Μηχανικοί Αναλογικών Κυκλωμάτων
 • Μηχανικών Βάσεων Δεδομένων
 • Μηχανικών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Χειριστές Προγραμμάτων
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Ειδικό Προσωπικό
 • Ιατροί Εργασίας
 • Μηχανικοί Α/Φ
 • Ηλεκτρονικοί Α/Φ
 • Τεχνικοί Δομής Α/Φ
 • Αποθηκάριοι
 • Ηλεκτρολόγοι Υποσταθμών
 • Μηχανολόγοι
 • Μηχανικοί Συντήρησης
 • Ξυλουργοί
 • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάσεων
 • Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι
 • Ηλεκτροσυγκολλητές
 • Ηλεκτροτεχνίτες
 • Αρχιτεντίτες Υδραυλικοί
 • Υδραυλικοί
 • Τεχνίτες Υδραυλικοί
 • Βοηθοί Υδραυλικών
 • Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων
 • Οδηγοί
 • Οδηγοί Γ' Κατηγορίας
 • Οδηγοί Αυτοκινήτων
 • Οδηγοί Φορτηγών
 • Οδηγοί Απορριμματοφόρων
 • Χειριστές Μηχανημάτων Έργων
 • Χειριστές Ηλεκτρικής Γερανογέφυρας
 • Μηχανουργοί
 • Τεχνίτες Βαφής
 • Βοηθοί Χειριστών Μηχανημάτων
 • Υπάλληλοι Αναψυκτηρίου
 • Οδοκαθαριστές
 • Οικοδόμοι
 • Βοηθητικό Προσωπικό
 • Εργάτες
 • Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
 • Εργάτες Ύδρευσης Αποχέτευσης
 • Εργάτες Καθαριότητας

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης: